Over Pink Ribbon België

Pink Ribbon basic_400px.png

Oorsprong van de naam en het roze lintje

Zo’n 20 jaar geleden, in 1992, in een tijd waarin duizenden vrouwen overleden aan borstkanker maar er amper over gepraat werd, lanceerde Evelyn Lauder, schoondochter van Estée Lauder, de eerste ‘Breast Cancer Awareness’ campagne. Overtuigd van het belang van communicatie in de strijd tegen de ziekte zette zij zich onvermoeibaar in voor de Pink Ribbon campagnes die het publiek willen sensibiliseren en fondsen verzamelen voor medisch en wetenschappelijk onderzoek. Evelyn Lauder overleed helaas in november 2011, maar dankzij het roze lintje blijft haar initiatief voortleven.

Ontstaan en evolutie van het project in België

Pink Ribbon kreeg in België vorm in 2006 onder de vorm van een mediaproject. In dat jaar besliste Sanoma Media Belgium om zich in te zetten voor de strijd tegen borstkanker.

In september 2011, werd het Pink Ribbon Fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting voor het beheer van de fondsen. Deze fondsen worden geworven bij het grote publiek en zijn bestemd om zeer concrete projecten te steunen. Deze projecten hebben als objectief de verbetering van de medische zorgen voor patiënten en hun algemene levenskwaliteit.

In september 2013,  werd de VZW Pink Ribbon opgericht, een onafhankelijke structuur die de activiteiten van Pink Ribbon in België coördineert.  Sedert eind 2014 heeft deze vzw alle operationele activiteiten overgenomen van Sanoma. De operationele taken worden nu  - onder controle van de vzw – verzorgd door Youtell: sponsorwerving, ontwerpen en uitvoeren van acties met partners, communicatie, realisatie van het Pink Ribbon Magazine en beheer van de digitale media, organisatie verkoop van items zoals lintjes (in 2015 ontworpen door Edouard Vermeulen van Natan), kertsballen, organisatie events en persconferenties, het ‘Pink Lioness Venezia’ dragon boat project, enz…

Raad van Bestuur van de vzw Pink Ribbon:

 • Tony Mary, voorzitter
 • Fabienne Liebens, hoofd van borstkliniek ISALA
 • Frédéric De Cock, jurist
 • Franck Besnard, CEO Estée Lauder
 • Anne Bataille ex CEO Aegis, sedert januari 2016
 • Rosette Van Rossem, day-to-day leiding van de vzw

Missie, objectieven en doelgroep

Pink Ribbon heeft als missie borstkanker te bestrijden door middel van preventie en moedigt borstkankerscreenings aan. Pink Ribbon wil ook de aandacht vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van de personen die geconfronteerd worden met de ziekte en hun omgeving.
De objectieven van Pink Ribbon zijn:

 • Vergroten van de visibiliteit van en de kennis omtrent borstkanker
 • Bevorderen van het dialoog, verminderen van angstgevoelens en gevoelens van eenzaamheid, doorbreken van taboes door bepaald gedrag en attitudes aan te moedigen
 • Aanmoedigen en ondersteunen van concrete projecten die het welzijn en de levenskwaliteit van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker en hun omgeving willen verbeteren

Pink Ribbon richt zich tot alle personen die met borstkanker te maken hebben : patiënten en ex-patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners zo veel mogelijk vrouwen en mannen.

Activiteiten en werking

Pink Ribbon is actief op 3 fronten: preventie, opsporing en steun aan patiënten.

Preventie: 1 op 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door er een gezondere en meer evenwichtige levensstijl op na te houden. Moeilijk is het niet: neem elke dag 30 minuten lichaamsbeweging, vermijd overgewicht, ban alcohol, tabak en drugs. Het grote publiek moet hierover geïnformeerd worden.

Opsporing: bij een vroegtijdige diagnose zijn 9 op de 10 vrouwen na 5 jaar nog in leven en is het grootste deel definitief genezen. Een hoopgevende vaststelling, maar nog onvoldoende bekend.

Steun aan patiënten: wanneer een vrouw het verdict ‘borstkanker’ te horen krijgt, is het medisch personeel vooral gefocust op de behandeling. Dit is uiteraard nodig, maar niet voldoende. Want zij verlaat het dokterskabinet bang en met vele vragen over de toekomst. Hoe praat ik hierover met mijn gezin en familie? Wat met de pijn? Hoe ga ik om met het verliezen van mijn haar en wenkbrauwen? Ga ik mijn huis durven te verlaten en zullen de mensen naar mij kijken? Zal ik verder voor mijn kinderen kunnen zorgen? Zal ik nog kinderen kunnen krijgen? Zal ik mijn job verliezen? Zal dit effect hebben op mijn relatie? Zo veel vragen, zo weinig mogelijkheden tot dialoog, zo veel taboes. Vaak trekken vrouwen zich terug in zichzelf en dat is nefast, zelfs voor het succesvol verloop van de therapie.

Er kan nog veel verbeterd worden aan een correcte communicatie naar patiënten en hun omgeving, maar ook aan de medische zorgen voor vrouwen en hun algemene levenskwaliteit.
Pink Ribbon vertaalt deze missie in 2 activerende pijlers: communicatie en activatie aan de hand van een groot media project en de financiering van concrete projecten door het Pink Ribbon Fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting

Het media project

Het media project wordt gerealiseerd dankzij de steun van een mediapartner: financieel en onder de vorm van gratis ruimte.
Andere commerciële partners dragen jaar na jaar hun steentje bij en tonen zo hoeveel belang zij hechten aan de gezondheid van vrouwen. In 2015 werd samengewerkt met 31 partners: sommigen dragen gewoon financieel bij tot het mediaproject, anderen organiseren acties die zorgen voor fondsenwerving. Sommigen werken samen op beide fronten.  De belangrijkste partners in 2015: C&A, Estée Lauder, Omega Pharma, CERA, Multipharma, DI, Mercedes, enz…
Het mediaproject bestaat vandaag uit :

 • een jaarlijks Pink Ribbon magazine uitgegeven ter gelegenheid van de wereldwijde borstkankermaand in oktober
 • de Pink Ribbon site www.pink-ribbon.be
 • de facebookpagina pinkribbonboezemvriendinnen / pinkribbonamiespourlavie
 • mediacampagnes ter ondersteuning van de fondsenwervingsacties

Het Pink Ribbon Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting

Het fonds laat toe om concrete projecten te financieren die de zorgverlening aan patiënten en hun algemene levenskwaliteit willen verbeteren.
Beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geniet het Pink Ribbon Fonds van de ervaring van de Stichting voor het goede beheer van de geworven gelden en deskundige begeleiding bij de selectie van de projecten waarin geïnvesteerd wordt. Ontdek hier alles over de projecten van Pink Ribbon.

Tekst: RVR – 1/2016