Estée Lauder Companies

Estée Lauder Companies is ook in 2017 één van de hoofdpartners van Pink Ribbon. Het engagement van het bedrijf wordt geïnspireerd door Evelyn Lauder, schoondochter van de oprichtster van Estée Lauder Companies. Pink Ribbon is Estée Lauder Companies dankbaar voor de jarenlange steun en wij sluiten ons graag aan bij de wijze woorden van Evelyn Lauder: “It is really something that can never be done by ony one person, it has to be done by a group”.

www.bcacampaign.com

Naast een weerslag op fysieke, emotionele, relationele, familiale en sociale aspecten van het leven, pleegt borstkanker ook een onmiskenbare aanslag op het beroepsleven van patiënten en hun werk. Voor sommigen is werk een houvast. Patiënten willen hun job kost wat kost blijven uitvoeren tijdens de behandeling.