Visuals website 17

Jouw gezondheid is een mensenrecht

Psychosociale zorg

27/03/2024 - Op Wereldgezondheidsdag 7 april 2024 roept de Wereldgezondheidsorganisatie op om stil te staan bij gezondheid als mensenrecht. Gezondheid ziet de organisatie als een fundamenteel recht op vijf fronten. Wat betekent dit met betrekking tot borstkanker?

Gezondheid is een mensenrecht, benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie op de Wereldgezondheidsdag van 7 april. In veel landen in de wereld worden mensenrechten met de voeten getreden, ook op het vlak van gezondheid. In België is gezondheidszorg gelukkig wel toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Dat neemt niet weg dat we ook hier alert moeten blijven voor de actiepunten van de Wereldgezondheidsdag. Ook wat borstkankerzorg betreft.

De Wereldgezondheidsorganisatie vat gezondheid als mensenrecht in vijf punten samen. Wat betekenen deze voor borstkanker?

1. Je hebt recht op een veilige en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Wanneer je de diagnose borstkanker krijgt, dan heb je recht op de best mogelijke borstkankerzorg. Daarvoor wend je je best tot een erkende borstkliniek: daar krijg je de optimale zorg en zijn de overlevingskansen gemiddeld beter.

2. Je hebt recht op confidentialiteit: jouw medische gegevens zijn privé

Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen jouw medische gegevens niet publiek maken. Voor de elektronische systemen waarlangs artsen gezondheidsgegevens uitwisselen, gelden eveneens strike privacyregels. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een straf.

3. Je hebt het recht op informatie over jouw behandeling en je moet hiervoor toestemming verlenen

Er mag geen onderzoek noch een behandeling plaatsvinden zonder jouw toestemming. Je hebt eveneens het recht op duidelijke informatie over alle aspecten van een behandeling, ook al moet je daar soms expliciet naar vragen. Overigens heb je ook het recht om dingen niet te willen weten, wat je eveneens mag aangeven.

4. Lichamelijke autonomie is een mensenrecht

Alle mensen, mannen en vrouwen, hebben het recht op een gezond leven en op lichamelijke integriteit, waarbij ze zelf kunnen beslissen wat er met hun lichaam gebeurt. Een persoon met een erfelijke borstkankergen bijvoorbeeld beslist zelf of en hoe hij of zij met dit verhoogde kankerrisico omgaat.

5. Je hebt het recht om beslissingen te nemen over jouw gezondheid

Ga je met dat knobbeltje in je borst meteen naar de dokter of steek je je kop in het zand? Pink Ribbon informeert je voortdurend over de alarmtekens van borstkanker, maar uiteindelijk beslis jij zelf of je onze adviezen opvolgt of niet. Dat is jouw recht.

World Health Day 2024

Deel dit artikel via:

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief