Pink Monday

Pink Monday: voel je terug als een vis in het water

Naast een weerslag op fysieke, emotionele, relationele, familiale en sociale aspecten van het leven, pleegt borstkanker ook een onmiskenbare aanslag op het beroepsleven van patiënten en hun werk. Voor sommigen is werk een houvast. Patiënten willen hun job kost wat kost blijven uitvoeren tijdens de behandeling. Anderen willen of moeten hun job even aan de kant schuiven. Hoe dan ook, op een bepaald moment beseft men dat men het werk niet meer kan doen zoals voorheen. En vraagt men zich af wat de werkgever daarvan zal denken...

Het is erg belangrijk dat patiënten goed met hun werkgever kunnen praten over de veranderingen die de diagnose ‘borstkanker’ met zich meebrengt. Meer informatie en heldere communicatie tussen alle betrokken partijen (werkgevers, ziekenfondsen en raadgevende artsen, oncologische teams, het RIZIV en patiënten) zullen hier een groot verschil maken. Dat was de conclusie na twee belangrijke studies over de problematiek van de werkhervatting.

Daarom lanceert Pink Ribbon, met de steun van het RIZIV en het VBO, de ‘Pink Monday’-campagne naar bedrijven die zal sensibiliseren voor een verbetering van de gangbare praktijk. Er is een erg praktische gids, gefinancierd met de steun van het RIZIV, die voortaan zowel werknemers als werkgevers, plus eventueel de hr-afdeling helpen, dit zowel bij de diagnose, tijdens de behandeling als wanneer men het werk wil hervatten. Deze praktische gids kan je hier terugvinden op de nieuwe website van Pink Monday. Het Verbond van Belgische Ondernemingen zal bovendien zijn 50.000 leden een ethisch charter voorleggen, dat het in samenwerking met Pink Ribbon heeft ontwikkeld, en dat een sterke verbetering van de gangbare praktijk in bedrijven beoogt, met nadruk op de terugkeer van (ex)-borstkankerpatiënten naar de werkvloer. Dat ethisch charter kan je ook hier terugvinden op de nieuwe Pink Monday-website. 

Met de gewaardeerde steun van en geïnspireerd door Estée Lauder Companies, historische partner van Pink Ribbon, is de Pink Monday-campagne op gang gebracht. Deze sensibiliseringscampagne is bedoeld voor werkgevers, (ex-)patiënten en hun collega's, zorgprofessionals en familie van patiënten met borstkanker. Studies tonen aan dat informatie en heldere communicatie tussen de patiënt, haar collega’s en werkgever een groot verschil maken. Bijna 1 op 4 collega’s getuigen echter dat (ex-)borstkankerpatiënten bij hun terugkeer onvoldoende begeleid en omkaderd worden. Bovendien kampen zij met een gebrek aan flexibiliteit van de werkgever. Volgens de helft van de ondervraagden is het bij het hervatten van het werk voor de (ex-)borstkankerpatiënten te snel terug naar business as usual.

Er is in bedrijven veel te weinig kennis en informatie om borstkankerpatiënten doeltreffend te begeleiden, zowel bij de diagnose, als tijdens de behandeling en bij de werkhervatting. Daarom lanceren we Pink Monday. Maandag is immers de dag waarop ex-patiënten gewoonlijk het werk hervatten na borstkanker. Voortaan zijn alle maandagen van oktober en november Pink Monday’s.  Op deze dag sensibiliseren bedrijven actief voor een verbeterde communicatie en dialoog over borstkanker. Vanaf vandaag tot 28 november roepen we alle bedrijven op om het voorbeeld van The Estée Lauder Companies te volgen en ook bij hen een Pink Monday te organiseren. Hierbij ondertekenen ze het ethisch charter dat we met het VBO opstelden, wordt er informatie verspreid, fondsen ingezameld en geven alle medewerkers een roze toets aan hun kledij. Op www.pinkmonday.be wordt alle informatie volledig kosteloos ter beschikking gesteld,” aldus Bettina Geysen, directeur van Pink Ribbon.

Al deze initiatieven zijn dankbare steun voor de campagne 2016, waardoor Pink Ribbon steeds meer mensen kan bereiken, het thema borstkanker bespreekbaar maakt en het taboe – dat op het praten over de ziekte rust – verder doorbreekt.

Meer informatie? Surf dan naar www.pinkmonday.be