Pink Monday header 1

Pink Monday Congres 2019

In oktober 2019 sloegen Pink Ribbon, het RIZIV en Unique de handen in elkaar om het eerste Pink Monday Congres te organiseren. Een belangrijk evenement waarbij HR-professionals, lotgenotes, artsen, jobcoaches, disability managers en zorgverleners werden uitgenodigd om een volledige dag stil te staan bij hoe ze (ex-)borstkankerpatiënten het best kunnen helpen wanneer die opnieuw aan de slag willen gaan.

Het congres maakt deel uit van de internationale borstkankermaand oktober. Elk jaar lanceert Pink Ribbon dan haar Pink Monday-project om (ex-)borstkankerpatiënten te helpen bij hun terugkeer naar het werk. Het valt niet te onderschatten hoe belangrijk de werksituatie voor de patiënt kan zijn. Het kan hen een houvast bieden gedurende deze moeilijke tijd. Sommige zullen hun werk koste wat het kost willen voortzetten, terwijl anderen het misschien wat kalmer aan moeten doen of er helemaal mee moeten stoppen gedurende hun behandeling. Waar de patiënt ook voor kiest, het is belangrijk om hem of haar in dat proces bij te staan door met alle betrokkenen op tijd een terugkeerplan op te starten en duidelijk te communiceren over wat er allemaal gaat volgen.

“Heel belangrijk vandaag is toch erop te wijzen dat borstkanker, hoewel er soms anders over gecommuniceerd wordt, geen roze periode is, dat het een zware periode is waar de patiënt door moet.” Mieke Vanhuyse (CEO, Chief HR Officer Revive & lotgenote)

De verschillende sprekers op het congres hebben aan de hand van handige tips en nuttige informatie de dag voor de aanwezigen goed gevuld. Zo wezen ze hen op de problematiek rond werkhervatting na borstkanker die vandaag de dag nog altijd heerst. De beklijvende getuigenissen van lotgenoten Magali Mertens de Wilmars en Mieke Vanhuyse deden iedereen met de neus op de feiten drukken. Ze vertelden hoe zij hun werkhervatting hebben ervaren, maar wilden vooral een helpende hand reiken naar zij die in dezelfde situatie zitten.

De uitgangspunten van het congres waren breed. Zo ging er niet alleen aandacht naar de situatie voor werknemers en werkgevers, maar werd er ook op die van de zelfstandigen dieper ingegaan. Hun re-integratieproces verloopt namelijk anders dan dat van werknemers. De bescherming wat betreft sociale zekerheid is anders en vele zelfstandigen zien soms geen andere oplossing dan hun werk voort te zetten, omdat ze anders hun klantenbestand en inkomsten zouden kunnen verliezen. Het is dus belangrijk om ook aan deze groep te denken en hen te helpen hun ziekteperiode te overbruggen, zodat ook zij er opnieuw helemaal tegenaan kunnen gaan.

“Als we kijken naar de beleving van de zelfstandige zijn er een aantal unieke zaken. Eén van de allerbelangrijkste is: er is heel weinig over geweten. Er is weinig onderzoek over gepubliceerd en dus weten we niet zo heel veel van wat die zelfstandigen nu beleven in het traject van de diagnostiek, de behandeling en nadien de werkhervatting.” Dr. Elke Van Hoof (Klinisch psycholoog & Professor aan de VUB)

Verder werd er ook gesproken over het serieuze prijskaartje dat aan de behandelingen is verbonden. De laatste jaren zijn de uitgaven voor kankerbehandelingen alleen maar gestegen. Dat komt voornamelijk door een sterke medische vooruitgang en verbetering van de behandelmethoden. Daardoor zijn er meer mensen die kanker overleven en bijgevolg ook meer mensen die nadien terug op de arbeidsmarkt terecht komen. Echter is de arbeidsmarkt daar niet altijd aan aangepast. Het gaat over dure kankerbehandelingen en het geld om die te kunnen financieren is mee afkomstig van de actieve werkbevolking. Het is daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen aan de slag zijn, zo ook zij die door ziekte een tijdje buiten strijd waren en nadien weer de draad willen opnemen. Vooral die groep moet geholpen worden om na de ziekteperiode weer geschikt werk te vinden.

Wanneer je als (ex-)borstkankerpatiënt weer terug aan de slag wil, zijn daar meerdere mensen bij betrokken. Aan de zorgzijde heb je de artsen, het medisch team, de sociaal assistenten en het verplegend personeel. Aan de professionele kant staan de leidinggevenden, de HR-specialisten, de collega’s en de loopbaancoaches. Verder steken ook familie, vrienden en partners een hart onder riem. Op het congres werd dan ook duidelijk gemaakt dat als al deze mensen samen één team vormen dat met de patiënt samenwerkt, de terugkeer veel beter verloopt.

“Het inzicht van zorgverleners over hoe belangrijk het is dat zij dat stuk werk meenemen in de quality of life, maar dat die participatie van patiënten zeker zoveel gewicht heeft als mindfulness en andere elementen die in de zorg ingezet worden. En daarbij komt ook de vraag over wanneer moet die zorg er dan zijn? Daar zijn we het met zijn allen zowel in de wetenschap als in de praktijk over eens dat dat vroeg moet zijn, maar het is niet zo duidelijk wat dat vroeg dan inhoudt.” Dr. Huget Désiron (CEO ACT Désiron & experte in het vakgebied)

Om Pink Monday onder de aandacht te houden, wil Pink Ribbon er een tweejaarlijks congres van maken. Dat betekent dat er in oktober 2021 alvast een nieuw congres georganiseerd zal worden. Daarbij zal de focus vooral gaan naar de zorgzijde van de groep, aangezien op het voorgaande congres duidelijk werd dat de re-integratie alleen kans van slagen heeft als de jobvereisten goed worden afgestemd op de veranderende capaciteiten van de patiënt. Dat traject start al bij de behandelingen in het ziekenhuis en momenteel zijn artsen en zorgverleners daar nog niet voldoende voor opgeleid. Het is dus de bedoeling om op het tweede congres in 2021 die problematiek verder onder de loep te nemen en concrete tips en informatie aan deze groep te bezorgen.

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Deel je verhaal

Wil jij graag je verhaal posten op onze Pink Ribbon-website? Dat kan!

Schrijf mee

Word partner

Wil je als bedrijf Pink Ribbon steunen? Dat kan!

Word partner