Oproep Koning Boudewijnstichting: opnieuw aan de slag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor een studie over langdurige arbeidsongeschiktheid zoekt de Koning Boudewijnstichting en het RIZIV verschillende personen die hun mening erover willen geven. Hun oproep lees je hier: 

Opnieuw aan de slag na langdurige arbeidsongeschiktheid? 

Wij willen uw mening horen!

We zijn op zoek naar patiënten en begeleiders die bereid zijn om drie uur te investeren voor een open gesprek met lotgenoten of collega’s over de problematiek van de terugkeer naar het werk na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op de volgende dagen worden gespreksessies georganiseerd in het Nederlands: 

 

9 mei

9.00 tot 12.00  uur

  • werknemers die op dit moment langdurig arbeidsongeschikt zijn

 

14.00 tot 17.00 uur

  • werknemers die opnieuw aan de slag zijn na langdurige arbeidsongeschiktheid

18 mei

9.00 tot 12.00 uur

  • human resources managers

 

14.00 tot 17.00 uur

  • afdelingshoofden van bedrijven en organisaties

1 juni

11.00 tot 13.00 uur

  • huisartsen

8 juni

11.00 tot 13.00 uur

  • specialisten psychische aandoeningen

15 juni

11.00 tot 13.00 uur

  • specialisten musculoskeletale aandoeningen

De gespreksessies vinden plaats in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting in Brussel, met telkens een tiental vertegenwoordigers van elk van de hierboven vermelde groepen. Per groep zullen ze hun ervaringen delen en mee helpen de prioriteiten bepalen van studies die rond het onderwerp van “terugkeer naar het werk” zullen worden uitgevoerd.

Waarom meedoen?

Door uw deelname helpt u richting te geven aan toekomstig onderzoek rond dit belangrijke thema. Dat onderzoek zal dan mee het beleid in ons land helpen bepalen en de situatie verbeteren voor langdurig arbeidsongeschikten die opnieuw aan de slag willen, alsook de re-integratie processen voor de werkgever vereenvoudigen. Uw mening kan dus van groot belang zijn voor hen.

Wil u graag aan een van deze focusgroep-sessies deelnemen, neem dan contact op met Stefan Gijssels die deze sessies coördineert (stefan@seboio.com of GSM 0473/710 425).

Meer achtergrond

Dit project is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het Kenniscentrum financiert studies rond het onderwerp van “Terugkeer naar het Werk”, en wil samen met alle betrokken partijen de prioriteiten bepalen voor alle toekomstig onderzoek over dit belangrijk onderwerp.