Nationale Loterij

Loterie Nationale Loterij

Ook dit jaar kan Pink Ribbon rekenen op de steun van de Nationale Loterij. Dankzij de spelers van de Nationale Loterij, kunnen wij een nieuw sensibiliseringsproject op het getouw zetten. Samen met de Nationale Loterij vestigt Pink Ribbon dit jaar de aandacht op de ‘negen alarmsignalen’ die kunnen wijzen op borstkanker. Op die manier willen wij samen sensibiliseren en een dialoog op gang brengen. Het is immers van fundamenteel belang om de alarmsignalen te (her)kennen om zo de kans te vergroten dat borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe lichter de behandeling en hoe groter de kansen op genezing.

www.nationale-loterij.be