Nestlé Baby & Me

BBY1 ME LOGO CORRECT

Aandacht hebben voor je naasten en hulp bieden waar nodig, zijn eigenschappen die voor Pink Ribbon heel belangrijk zijn. Nestlé Baby & Me staat alle dagen ten dienste van jonge of toekomstige ouders en wil via deze samenwerking ook de problematieken die Pink Ribbon aansnijdt, bij hen onder de aandacht brengen. We zijn blij dat we ook dit jaar weer op de steun van Nestlé Baby & Me kunnen rekenen, en in 2022 zetten we samen met hen een sensibiliseringscampagne op. Bedankt, Nestlé!

www.nestlebaby.be