VBO

Vbo feb

Het Verbond van Belgische Ondernemingen maakt zich sterk voor een gezond ondernemings- en investeringsklimaat. Als stem van de Belgische bedrijven zet het VBO zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat en behartigt het de belangen van meer dan 50.000 ondernemingen (groot en klein) op federaal, Europees en internationaal niveau. Enkele jaren geleden sloegen Pink Ribbon en VBO de handen in elkaar voor het Pink Monday-project. Samen ontwikkelden ze een ethisch charter voor werkgevers, dat uitgroeide tot een waardevol document met beleidspunten waar een werkgever zich achter kan scharen. Het doel van het ethisch charter is om de re-integratie op de werkvloer voor borstkankerpatiënten vlotter te laten verlopen en actief mee te ondersteunen.

Meer informatie op: https://www.vbo.be/

Onderteken het ethisch charter voor werkgevers