Wedstrijdreglement Libelle Winterfair

Reglement Libelle Winterfair-wedstrijd

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Libelle Winterfair’-wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Pink Ribbon vzw.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Pink Ribbon vzw – Nassaustraat 34A – 2000 Antwerpen (hierna te noemen: de Organisator). De te winnen prijzen worden geschonken door Pink Ribbon-partners Goodwill MG en Zalando.

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor alle personen die tijdens de Libelle Winterfair van 2019 een foto genomen hebben via de fotobooth van Pink Ribbon en toestemming gaven om de foto te verspreiden op de Facebookpagina van Pink Ribbon. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De bedrijfsgegevens van de deelnemende bedrijven zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De organisator verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 25/11/2019
Einde van de Wedstrijd: 29/11/2019 om 14u
De winnaars worden uiterlijk op 23/12/2018 op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een Pink Ribbon-product aankopen tijdens de Libelle Winterfair en een foto nemen via de fotobooth op de stand van Pink Ribbon, waarop het Pink Ribbon-lintje (of een ander Pink Ribbon-product verkocht tijdens de Libelle Winterfair) een duidelijke plaats inneemt. De deelnemer geeft expliciet toestemming aan Pink Ribbon en externe partner Sharingbox om de foto te posten op de Facebookpagina van Pink Ribbon. Pink Ribbon publiceert de ingezonden foto op haar Facebookpagina @PinkRibbonBoezemvriendinnen. Ontvangen foto’s worden vanaf 25/11/2019 gedeeld.

Artikel 5: De prijs

De drie foto’s (van drie verschillende deelnemers) met het meeste aantal likes op 29/11/2019 om 14u00 winnen een prijs geschonken door Zalando en/of Goodwill. Er is een onderscheid tussen de prijzen voor de eerste, tweede en derde plaats. De eerste prijs is een Beauty Adventskalender van Zalando + een kerstpakket van Goodwill, de tweede prijs is een waardebon van Zalando ter waarde van 50 euro, de derde prijs is een waardebon van Zalando ter waarde van 25 euro.

De winnaars worden begin december bekendgemaakt op de Facebookpagina van de Organisator.

De data waarop deze prijzen geleverd worden, worden in onderling overleg vastgelegd en zijn op te nemen voor 31/03/2020. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daarbuiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaars

De personen op de winnende foto gaan ermee akkoord dat de foto’s, op de Facebookpagina van Pink Ribbon Boezemvriendinnen gedeeld worden in een post om de winnaars aan te kondigen.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Deel je verhaal

Wil jij graag je verhaal posten op onze Pink Ribbon-website? Dat kan!

Schrijf mee

Word partner

Wil je als bedrijf Pink Ribbon steunen? Dat kan!

Word partner