Jan kopriva a QC Cl WOS9d Y unsplash

It’s not just pink: Drie keer negatief

Diagnose Behandeling Cijfers en feiten Kenniscentrum Borstkanker

21/10/2022 - Triple-negatieve borstkankers zijn niet hormoongevoelig: Ze groeien niet onder invloed van het hormoon oestrogeen, niet onder invloed van het hormoon progesteron en op de kankercellen zitten weinig HER-2-receptoren. Daardoor missen ze drie aangrijpingspunten voor therapie.

Ongeveer 15% van alle borstkankers zijn triple-negatief. Ze zijn moeilijker te behandelen, waardoor ze sneller uitbreiden en uitzaaien en de vooruitzichten minder gunstig zijn. Bovendien treft triple-negatieve borstkanker vooral jongere vrouwen. Boven de leeftijd van 50 jaar is dit type borstkanker eerder zeldzaam. Er zijn een paar factoren die het risico verhogen. Ook een zekere genetische aanleg verhoogt het risico. Draagsters van een borstkankergen (BRCA) lopen bijvoorbeeld één kans op drie om een triple-negatieve borstkanker te ontwikkelen.

Meer dan één ziekte

Borstkanker is een verzameling van heel wat kwaadaardige ziekten van de borst, dat weten we onder andere uit microscopisch onderzoek van borstkankercellen. Een arts-patholoog kan na toevoegen van kleurstoffen aan een stukje weggenomen tumorweefsel (biopsie) beoordelen of de kankercellen al dan niet bepaalde receptoren dragen. Receptoren zijn structuurtjes die de hormoongevoeligheid van de kanker bepalen. Hoe minder receptoren, hoe minder hormoongevoelig de kankercellen en bijgevolg hoe minder impact hormoontherapie heeft. De lage hormoongevoeligheid is één van de kenmerken van een triple-negatieve borstkanker.

Ook binnen de groep triple-negatieve borstkankers bestaat een grote diversiteit. Om de subgroepen te identificeren, gaat men soms nog andere kleuringen toepassen en moleculair onderzoek verrichten op de kankercellen. Dat is belangrijk voor de chemotherapie die dan beter kan afgestemd worden op de kenmerken van die welbepaalde tumor. Hoe beter de behandeling is afgestemd op de tumor, hoe beter de overlevingskansen. De operatie is dezelfde als voor andere vormen van borstkanker, en ze wordt even vaak gevolgd door bestralingen.

Herval

Vrouwen met een triple-negatieve borstkanker lopen het meeste kans op herval binnen de drie tot vijf jaar na de diagnose. Passeren ze die termijn, dan nemen de overlevingskansen snel toe en na tien jaar zijn ze zo goed als zeker genezen. Om die kans verder te vergroten, wordt bijna steeds chemotherapie gegeven. Chemotherapie is een vrij zware behandeling met ernstige nevenwerkingen, zoals haaruitval, vermoeidheid en een verminderde afweer. Soms geeft men eerst een chemotherapie vooraleer te opereren. Sommige vrouwen reageren daar zo goed op dat de tumor verdwenen is op het moment dat men wil opereren, maar vaak is dat ook niet het geval.

Nieuwe behandelingen

Er wordt heel wat onderzoek verricht naar nieuwe behandelingen voor triple-negatieve borstkanker en dat is een hart onder de riem van de patiënten. Zo wordt er nu al ingezet op immunotherapie en op diverse combinatiepreparaten. Een nieuw geneesmiddel voor triple-negatieve borstkanker werd begin dit jaar zelfs bekroond met de Galenusprijs, een prestigieuze prijs die het Belgisch weekblad Artsenkrant jaarlijks uitreikt aan een nieuw beloftevol geneesmiddel. In het wetenschappelijk Instituut Jules Bordet in Brussel is volop onderzoek aan de gang om triple-negatieve borstkankers te ontrafelen, om ze beter te kunnen bestrijden. Hier gaan onderzoekers na hoe ze de bloedtoevoer naar de kankercellen de pas kunnen afsnijden. Onder meer Estée Lauder Companies, partner van Pink Ribbon, zorgt dat dit onderzoek vooruit kan gaan. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend.

Lees hier: de look & feel van je borsten lees hier: drie misvattingen over borstkanker

Deel het artikel hier:

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief