RIZIV

Riziv

Het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering in België. Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie. Enerzijds staan ze ervoor in dat iedere verzekerde, ongeacht zijn situatie, effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden. Anderzijds staan ze ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

https://www.riziv.fgov.be/nl/