VBO

Vbo feb

Het Verbond van Belgische Ondernemingen maakt zich sterk voor een gezond ondernemings- en investeringsklimaat en behartigt de belangen van meer dan 50.000 ondernemingen in de drie gewesten van ons land. Enkele jaren geleden ontwikkelden Pink Ribbon en het VBO samen een ethisch charter voor werkgevers. Dat groeide uit tot een waardevol document met beleidspunten waar werkgevers zich kunnen achter scharen om de re-integratie op de werkvloer van borstkankerpatiënten vlotter te laten verlopen. Houd 2022 in het oog want dan zullen we samen met het VBO een nieuwe Pink Monday-campagne organiseren.

www.vbo.be

Onderteken het ethisch charter voor werkgevers