Visuals website 36

Pink Ribbon verwelkomt nieuwe voorzitter Raad van Bestuur

13/06/2024 - Prof. dr. em. Jan Lamote, borstchirurg en gewezen diensthoofd van de Borstkliniek UZ Brussel, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Pink Ribbon. Dokter Lamote heeft naast een gigantische kennis over borstkanker, een groot hart voor borstkankerpatiënten en hun omgeving.

Eén op acht tot één op negen van de vrouwen wordt tijdens haar leven getroffen door borstkanker. “Koude statistiek, maar achter die cijfers zitten aangrijpende verhalen waarbij rede en emotie voortdurend met elkaar overhoop liggen. Het verhaal van een leven, het leven van een borstkankerpatiënt. Een verhaal vol hoop, onzekerheid, vertwijfeling, boosheid en ontgoocheling. Geslacht maakt niet uit: zowel vrouwen als mannen kunnen in dezelfde onstuimige waterval van het onbekende terechtkomen”, vertelt dokter Lamote.

Borstkanker is een verzameling van ziekten

Jan Lamote

Jan Lamote was van 2009 tot 2019 hoofd van de borstkliniek van UZ Brussel en zag hoe kennis en behandeling evolueerden. “Eén van de inzichten van de laatste jaren is dat borstkanker niet één ziekte is, maar een verzameling van verschillende ziektebeelden”, stelt hij. “In plaats van alle borstkankers samen te beschouwen, onderscheidt men tegenwoordig beter drie grote groepen: hormoongevoelige borstkankers, borstkankers zonder hormoonreceptoren en HER2-positieve borstkankers (HER2 is een receptor die op de kankercellen zit en de groei ervan regelt). Dit onderscheid is erg belangrijk omdat deze drie types op een verschillende manier behandeld moeten worden.” Het is vaak heel moeilijk om een patiënt te ontmoeten met hetzelfde ziektebeeld, zodat de behandeling en de prognose sterk kunnen verschillen. “Vragen rond eventuele uitzaaiingen, angst voor een dikke arm of voor haarverlies veroorzaken een knagend angstgevoel en zijn vaak moeilijk te beantwoorden op het moment van de diagnose. Iedere patiënt moet zijn weg vinden op een pad met vele hindernissen en ongekende bochten. Dat geldt ook voor de omgeving.

Een goede en begrijpelijke communicatie tussen zorgverlener en patiënt en zijn omgeving is van een niet te onderschatten belang."

Informatietransparantie

Ook reageert iedere patiënt anders op informatie over zijn of haar medische toestand. Sommigen willen alle details kennen, terwijl anderen liefst zo weinig mogelijk vernemen. Hoe dan ook is het goed om een patiënt te vergezellen bij ieder bezoek aan de arts, zodat de informatie niet verloren gaat en nadien kan besproken worden”, adviseert dokter Lamote. “Een goede en begrijpelijke communicatie tussen zorgverlener en patiënt en zijn omgeving is van een niet te onderschatten belang.” De gezondheidszorg evolueert steeds verder en een toenemend aantal patiënten heeft toegang tot haar of zijn medisch dossier, inclusief resultaatrapporten die zelden in een begrijpelijke taal worden opgesteld. Het roept alleen maar meer vragen op. Vragen waarop het medisch kenniscentrum borstkanker van Pink Ribbon eerlijke en wetenschappelijke correcte antwoorden wil formuleren, en waar de kennis en controle van dokter Lamote erg belangrijk is.

Psychologische impact

Naast medische kennis en betrouwbare gezondheidsinformatie heeft dokter Jan Lamote ook oog voor de psychologische impact van borstkanker, waaronder beperkingen in het seksuele of intieme leven, zorgen over vruchtbaarheid en kinderwens, angst voor herval en vragen over overlevingskansen. Ook daar gaat de vzw Pink Ribbon mee aan de slag. Het boek Omhelzingen bijvoorbeeld, verkent de diepgaande invloed van borstkanker op de naaste omgeving van de patiënt. Het beschrijft de ervaringen van partners, ouders en kinderen van borstkankerpatiënten. Hoe gingen zij om met gevoelens van angst, onzekerheid en twijfel? Hoe bleven zij overeind tijdens het ziekteproces van hun dierbare? De opgenomen getuigenissen werden getoetst aan de mening van experten die dagelijks met borstkanker te maken hebben. Borstkanker is niet zomaar een aandoening. Het is een ziekte die op een persoon en haar of zijn gezin inslaat als een bom. De strijd van Pink Ribbon gaat over het correct informeren over borstkanker, het aanleren van de alarmtekens, het aanmoedigen tot screening en het ondersteunen van psychosociale zorg. Om dat mogelijk te maken, worden allerhande acties georganiseerd, waaraan eenieder zijn steentje kan bijdragen.”

Met het aantreden van Jan Lamote als nieuwe voorzitter past het ook een speciaal dankwoord te richten aan Dhr. Tony Mary, nu Erevoorzitter van Pink Ribbon. Hij begon12 jaar geleden als voorzitter, om mee de lijnen van de vereniging uit te zetten. Tijdens zijn bestuursperiode heeft de vzw Pink Ribbon een lange weg afgelegd. Ze is er onder zijn leiding in geslaagd borstkanker in België op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken. Met de lancering van het Medisch Kenniscentrum Borstkanker, waar alle relevante informatie over borstkanker beschikbaar zal zijn, heeft hij bovendien een nieuw objectief vooropgezet. Dat alles was mogelijk omdat de middelen waarover de vzw beschikt intussen 7 keer groter zijn dan bij zijn aantreden. Wij wensen Tony Mary het allerbeste toe en willen hem bedanken voor de jarenlange samenwerking en zijn bijdrage aan de strijd tegen borstkanker.

Pink Ribbon lanceert "Omhelzingen"

Deel dit artikel via:

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief