Over ons

Oorsprong van de naam en het roze lintje

Zo’n 27 jaar geleden, in 1992, in een tijd waarin duizenden vrouwen overleden aan borstkanker maar er amper over gepraat werd, lanceerde Evelyn Lauder, schoondochter van Estée Lauder, de eerste « Breast Cancer Awareness »-campagne.

Overtuigd van het belang van communicatie in de strijd tegen de ziekte, zette zij zich onvermoeibaar in voor Pink Ribbon-campagnes die zowel het brede publiek wilden sensibiliseren en aandacht vragen voor borstkanker als fondsen verzamelen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Evelyn Lauder overleed helaas in november 2011, maar dankzij het roze lintje blijft haar initiatief voortleven.

Ontstaan en evolutie van het project in België

Pink Ribbon kreeg in België vorm in 2006 als mediaproject van Sanoma Belgium. De acties onder leiding van Sanoma uitten zich in eerste instantie via de publicatie van het - jaarlijkse Pink Ribbon magazine. Daarnaast was er de ontwikkeling van de website, www.pink-ribbon.be, en de start van de fondsenwerving ten bate van het Pink Ribbon Fonds.

Vanaf 2014 werd de vzw Pink Ribbon in ons land operationeel. Zij draagt sindsdien de volledige verantwoordelijkheid voor de operaties van Pink Ribbon in ons land.

In 2014 richtten de activiteiten van de vzw Pink Ribbon zich voornamelijk op de oprichting van de vzw zelf, de verderzetting van het Pink Ribbon-magazine in eigen beheer en het op punt stellen van een nieuwe structuur met als dubbel doel:

 • het maximaal ontlasten van de Raad van Bestuur wat operationele taken betreft, zodat deze zich kan focussen op de controle van de werking ;
 • het verschaffen van de nodige instrumenten en organisatie voor een snelle ontwikkeling.

Om aan de bovenvermelde doelstellingen te beantwoorden, werd tot een samenwerking besloten met de cvba Youtell (later youEngine), een extern team onder leiding van Mevr. Bettina Geysen, dat verantwoordelijk tekent voor de uitvoering van alle operationele opdrachten, onder controle van de onafhankelijke Raad van Bestuur. Het gaat hierbij zowel om nationale en lokale communicatiecampagnes met het oog op de bevordering van preventie, opsporing en steun aan borstkankerpatiënten als over de fondsenwerving via merchandising en partnerships, het ontwikkelen van acties gericht op het grote publiek, en de commercialisering van producten (zoals het intussen bekende lintje) onder het merk Pink Ribbon.

De relevantie van de nieuwe aanpak werd bevestigd in 2016 met nog sterkere resultaten:

 • 36 bedrijfspartners die de strijd van Pink Ribbon steunden.
 • 8 productverkoopsactiviteiten onder het merk Pink Ribbon, waaronder de verkoop van 79.886 Pink Ribbon lintjes.
 • Goed Gevoel/De Persgroep en Le Soir/Rossel hielpen liefst 175.000 Pink Ribbon-magazines te verspreiden en zij ondersteunden de communicatie met campagnes in hun kranten en magazines.
 • De ontwikkeling van een nieuwe website en de snelle ontwikkeling van een populaire Facebook- pagina die eind 2016 al 22.073 volgers telde: 16.988 Boezemvriendinnen (NL) en 5.085 Amies pour la Vie (FR). Verder werd ook een eerste aanwezigheid op Twitter (225 volgers) en Instagram (235 volgers) gerealiseerd.

Naar aanleiding van haar 3de nationale campagne in 2017 met focus op de Internationale Borstkankermaand (oktober) wist Pink Ribbon haar resultaten te verankeren en haar partnerships uit te diepen:

 • 27 bedrijfspartners die de strijd van Pink Ribbon steunden. Uitbreiding van het aantal private main partners van 4 tot 5 en steunverlening op main partnerniveau door de Belgische federale overheid, via de Nationale Loterij.
 • Fondsenwerving via 10 productverkoopsactiviteiten onder het merk Pink Ribbon, waaronder de verkoop van Pink Ribbon-lintjes, armbandjes, kerstballen, agenda’s, notitieboekjes enz.
 • Het Nieuwsblad/Mediahuis en Le Soir/Rossel hielpen 350.000 Pink Ribbonmagazines te verspreiden die op 48 pagina’s aandacht besteedden aan preventie, tijdige opsporing en psychosociale zorg. Mediahuis en Rossel ondersteunden de communicatie ook met campagnes in hun kranten en online.
 • De vorig jaar gelanceerde website www.pink-ribbon.be telde in de periode van 1 januari tot 31 december 2017 73.208 unieke bezoekers.
 • Het aantal volgers van de Facebook-pagina van Pink Ribbon was eind 2017 verder doorgegroeid tot in totaal 25.619: het ging om 20.013 Boezemvriendinnen (NL) en 5.606 Amies pour la Vie (FR). Ook op Twitter (297 volgers) en Instagram (1.010 volgers) ging het aantal volgers in stijgende lijn.

In 2018 werd besloten door de Raad van Bestuur een executive Director aan te werven voor het verder uitbouwen van de fondsenwerving, netwerking en beleidsbeïnvloeding.

 • Het Nieuwsblad/Mediahuis en Le Soir/Rossel hielpen 360.000 Pink Ribbon-magazines te verspreiden die op 56 pagina’s aandacht besteedden aan preventie, tijdige opsporing en psychosociale zorg. Mediahuis en Rossel ondersteunden de communicatie ook met campagnes in hun kranten en online.
 • De website, www.pink-ribbon.be , telde in de periode van 1 januari tot 31 december 2018 89.000 unieke bezoekers.
 • 30 partners die de strijd ondersteunden.
 • De Facebookpagina groeide verder tot meer dan meer dan 28.000.

Raad van Bestuur van de vzw Pink Ribbon:

 • Dhr. Tony Mary, voorzitter;
 • Dhr. Frédéric De Cock, jurist;
 • Dr. Fabienne Liebens, medisch adviseur;
 • Mevr. Anne Soenen, bestuurder;
 • Dhr. Erik Struys, bestuurder;
 • Dhr. Jan Lamote, bestuurder;
 • Mevr. Rosette Van Rossem, secretaris van de Raad van Bestuur;
 • Mevr, Brigitte Vanderveren, Executive Director Pink Ribbon;
 • Dhr. Alain Lambrechts, Executive Director Pink Ribbon.

Missie, objectieven en doelgroep

Missie

Pink Ribbon heeft als missie het bestrijden van borstkanker door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, anderzijds aandacht te vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van personen die geconfronteerd worden met deze ziekte en hun omgeving, zowel tijdens als na de behandeling.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn drieledig. In eerste instantie wil Pink Ribbon de visibiliteit van en de kennis omtrent borstkanker vergroten. Daarnaast wil het de dialoog bevorderen, angstgevoelens en gevoelens van eenzaamheid verminderen en taboes doorbreken door bepaald gedrag en attitudes aan te moedigen. Tot slot wil Pink Ribbon concrete projecten ondersteunen die het welzijn en de levenskwaliteit van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker en hun omgeving verbeteren.

Doelgroep

Pink Ribbon richt zich tot alle personen die met borstkanker kunnen te maken hebben: patiënten en ex-patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners en zoveel mogelijk vrouwen en mannen.

Positionering

Om haar doelen te bereiken, positioneert Pink Ribbon zich als een organisatie die:

 • op nationaal niveau actief is;
 • zich voor 100% richt op de bestrijding van borstkanker;
 • mobiliseert op 3 fronten : preventie, opsporing en ondersteuning van patiënten;
 • deze strijd op een serieuze, professionele, humane, vriendelijke, waardige en waarachtige wijze voert, zowel in haar benadering van de ziekte als in al haar daden;
 • strijd voert met twee wapens : enerzijds communicatie en anderzijds fondsenwerving voor de financiering van zeer concrete en voor iedereen herkenbare projecten.

De communicatie van Pink Ribbon richt zich tot het grote publiek (op het vlak van preventie en opsporing) en (voor wat betreft concrete ondersteuning) tot patiënten en hun omgeving. Om deze dubbele doelstelling te realiseren, tracht Pink Ribbon een delicaat evenwicht tot stand te brengen tussen het streven naar visibiliteit en een zo groot mogelijke impact en het brengen van boodschappen die zowel de waardigheid en de pijn van de geaffecteerde personen respecteren. Pink Ribbon toont zich voorzichtig en professioneel in hoe het standpunten inneemt en baseert zich hiertoe steeds op de mening van medici. De inhoud van de boodschappen die Pink Ribbon uitdraagt richt zich tot iedereen en behandelt een zo groot mogelijk aantal facetten van de strijd tegen borstkanker. Daarin zijn we zeker niet exhaustief: Pink Ribbon verwijst regelmatig door naar wetenschappelijke en medische bronnen die alom gekend zijn om hun kwaliteit.

De fondsenwerving gebeurt enerzijds via donaties van en partnerships met bedrijven, anderzijds via private donaties door of de verkoop van Pink Ribbon-producten aan het grote publiek.

Deze fondsen worden door Pink Ribbon zowel aangewend voor de financiering van communicatieprojecten en de ondersteuning van patiënten in de schoot van de vzw, als voor de onderzoeksprojecten van het Pink Ribbon Fonds. Om een zo groot mogelijke transparantie en professionalisme te bewaren, worden de fondsen die zijn voorbehouden voor het Pink Ribbon Fonds beheerd in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Deze staat hierbij garant voor het correct beheer van de fondsen en de juiste begeleiding bij de keuze van projecten aan dewelke de verzamelde fondsen worden toegekend.

Pink Ribbon vzw is uniek in haar soort in België en onderscheidt zich van andere organisaties die gefocust zijn op kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder omwille van haar:

 • nationaal karakter;
 • exclusieve focus op borstkanker;
 • ambitie om projecten te steunen die hulp bieden op essentiële aspecten in de toegediende zorgen aan patiënten of die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving significant verhogen.

Om dit laatste te realiseren, baseert Pink Ribbon zich op adviezen van de medische sector of organisaties die bekend staan om hun expertise ter zake.

Activiteiten en werking

Pink Ribbon is actief op 3 fronten: preventie, opsporing en steun aan patiënten.

Preventie

1 op 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door er een gezondere en meer evenwichtige levensstijl op na te houden. Moeilijk is het niet: neem elke dag 30 minuten lichaamsbeweging, vermijd overgewicht, ban alcohol, tabak en drugs. Het grote publiek moet hierover geïnformeerd worden.

Opsporing

Bij een vroegtijdige diagnose zijn 9 op de 10 vrouwen na 5 jaar nog in leven en is het grootste deel definitief genezen. Een hoopgevende vaststelling, maar nog onvoldoende bekend.

Steun aan patiënten:

Wanneer een vrouw het verdict ‘borstkanker’ te horen krijgt, is het medisch personeel vooral gefocust op de behandeling. Dit is uiteraard nodig, maar niet voldoende. Want zij verlaat het dokterskabinet bang en met vele vragen over de toekomst. Hoe praat ik hierover met mijn gezin en familie? Wat met de pijn? Hoe ga ik om met het verliezen van mijn haar en wenkbrauwen? Ga ik mijn huis durven te verlaten en zullen de mensen naar mij kijken? Zal ik verder voor mijn kinderen kunnen zorgen? Zal ik nog kinderen kunnen krijgen? Zal ik mijn job verliezen? Zal dit effect hebben op mijn relatie? Zo veel vragen, zo weinig mogelijkheden tot dialoog, zo veel taboes. Vaak trekken vrouwen zich terug in zichzelf en dat is nefast, zelfs voor het succesvol verloop van de therapie.

Er kan nog veel verbeterd worden aan een correcte communicatie naar patiënten en hun omgeving, maar ook aan de medische zorgen voor vrouwen en hun algemene levenskwaliteit.

Pink Ribbon vertaalt deze missie in 2 activerende pijlers: communicatie en activatie aan de hand van een groot media project en de financiering van concrete projecten door het Pink Ribbon Fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting

Het media project

Het media project wordt gerealiseerd dankzij de steun van (een) mediapartner(s): financieel en onder de vorm van gratis ruimte.

Andere commerciële partners dragen jaar na jaar hun steentje bij en tonen zo hoeveel belang zij hechten aan de gezondheid van vrouwen.

In 2019 wordt samengewerkt met 25 partners : sommigen dragen gewoon financieel bij tot het mediaproject, anderen organiseren acties die zorgen voor fondsenwerving. Sommigen werken samen op beide fronten.

De belangrijkste partners in 2017: Mayerline, Estée Lauder Companies, Nationale Loterij, P&V group, Mediahuis, Rossel, Carrefour, Di, Standaard Boekhandel & Club, JBC, RIZIV/INAMI, Spar, Hans Anders, Gamma, Alvo en Walter Van Gastel.

Het mediaproject bestaat vandaag uit:

Het Pink Ribbon Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting

Het fonds laat toe om concrete projecten te financieren die de zorgverlening aan patiënten en hun algemene levenskwaliteit willen verbeteren.

Beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geniet het Pink Ribbon Fonds van de ervaring van de Stichting voor het goede beheer van de geworven gelden en deskundige begeleiding bij de selectie van de projecten waarin geïnvesteerd wordt. Ontdek hier alles over de projecten van Pink Ribbon.

Het Pink Ribbon Jaarverslag 2018

Je vindt er een volledig overzicht van onze realisaties en projecten tijdens 2018.

Vraag het jaarverslag 2018 op door een mail te sturen naar info@pink-ribbon.be

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Geniet in 2020 van een belastingsvermindering van 60%.

Doneer

Deel je verhaal

Wil jij graag je verhaal posten op onze Pink Ribbon-website? Dat kan!

Schrijf mee

Word partner

Wil je als bedrijf Pink Ribbon steunen? Dat kan!

Word partner