Jobcoaching

Comeback op het werk met de juiste informatie en aangepast ondersteuning

Na borstkanker Weer aan het werk Pink Monday

Praten over tewerkstelling gebeurt best al in een vroeg stadium. Maar hoe pak je dat aan en wat is ‘vroeg’? En hoe kan de comeback op de werkvloer zo vlot mogelijk verlopen? Een jobcoach kan helpen om het bos door de bomen te zien en drempels weg te werken.

Je wacht best niet met het aansnijden van het onderwerp ‘werk’ tot de behandeling is afgerond. Idealiter gebeurt dit al vroeger, nog tijdens de fase waarin er zorg wordt verleend. Ook Saskia Decuman, verantwoordelijke voor het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van het Riziv, is die mening toegedaan. “Het is niet de bedoeling om patiënten onder druk te zetten of naar de werkvloer te sturen op een moment dat ze er nog niet klaar voor zijn”, benadrukt ze. “Maar we weten intussen: hoe langer je wacht om over werk en werkhervatting te praten, hoe moeilijker het wordt om mensen te re-integreren.”

CONCRETE RICHTLIJNEN

Werken is belangrijk, en niet alleen om de economie te doen draaien. Een job geeft routine en structuur aan je leven. Het zorgt voor sociale contacten en geeft je het gevoel dat je je steentje bijdraagt op maatschappelijk vlak. Voor veel mensen staat een job ook synoniem voor zelfontwikkeling en is het een stuk van hun identiteit. En voor iedereen geldt: het brengt geld in het laatje. Dat kan ook tijdens en na kanker een motivator zijn om je job weer op te nemen: los van het feit dat werk voor afleiding zorgt en je even kan doen vergeten dat je ziek bent of was, is lang in ziekteverlof zijn financieel vaak niet echt evident. Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid gaat na op welke manier die terugkeer naar het werk best opgepakt kan worden.

Voortbouwend op de onderzoeksresultaten van Huget Désiron en haar team wordt gewerkt aan concrete richtlijnen waarmee zorgverleners aan de slag kunnen. Saskia Decuman: “Vandaag zijn ‘zorg’ en ‘werk’ vaak nog twee verschillende sectoren die niet of nauwelijks samenwerken of op elkaar zijn afgestemd. Het zou goed zijn mocht de kaart van re-integratie al tijdens de zorgfase in het ziekenhuis getrokken worden, afgestemd op de situatie van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld door het proactief aanbieden van basisinformatie. Als mensen weten wat hun opties zijn, kunnen ze ook sneller schakelen als ze eenmaal beginnen te denken aan werkhervatting. Zo kun je ervoor zorgen dat patiënten weten dat de mogelijkheid bestaat om hun job deeltijds op te nemen, of dat ze recht hebben op ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaching.”

JOBCOACHING

“Een jobcoach is er voor mensen die op een gegeven moment het werk willen hervatten, maar het begeleidingstraject start normaal gezien al tijdens de fase van arbeidsongeschiktheid”, legt Saskia Decuman uit. Een van de organisaties die actief zijn rond jobcoaching is Rentree*. Dit initiatief richt zich specifiek op werken tijdens en na kanker. Een coach van Rentree zoekt samen met de patiënt naar antwoorden op vragen en onzekerheden over werken na kanker en geeft informatie over mogelijkheden, rechten en plichten. Ook is er hulp en ondersteuning bij de werkhervatting zelf en zelfs bij de zoektocht naar een nieuwe, passende job, indien nodig. De Rentree-jobcoach geeft eveneens tips om met nevenwerkingen als vermoeidheid of concentratieproblemen om te gaan, en om goed te communiceren met de werkgever en de collega’s.

*Voetnoot: In elke Vlaamse Provincie zijn Rentree-coaches actief. De aansturing van Rentree gebeurt door Sterpunt Inclusief Ondernemen en VDAB. De coaching is gratis en enkel in het Nederlands.

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief