Pexels ave calvar martinez 5072316

Return to work na borstkanker verdient een prominente plek binnen het behandeltraject

Weer aan het werk Pink Monday

04/02/2021 - Na borstkanker opnieuw aan het werk gaan, is een - in alle opzichten - betekenisvolle stap die de nodige aandacht en ondersteuning verdient. Re-integratie loopt echter niet altijd van een leien dakje. Het is erg belangrijk dat patiënten, meteen van bij de start van de behandeling, goed geïnformeerd worden en daar spelen, naast familie, werkgever en collega’s, ook zorgverleners in ziekenhuizen een belangrijke rol in. Dat toont ook de studie Exploratie “practice based evidence” gericht op behoud/hervatten van het werk voor kankerpatiënten in België. Vandaag mist ons land echter een duidelijke richtlijn voor het leveren van “good practice” in dit domein, rekeninghoudend met enerzijds de realiteit in het zorglandschap en anderzijds wetenschappelijke bevindingen.

Pink Monday informeert over belang van return to work

Pink Ribbon en het RIZIV sloegen enkele jaren geleden de handen in elkaar voor de ontwikkeling van het Pink Monday-project. Een knipoog naar de gekende ‘Blue Monday’ die verwijst naar de meest deprimerende dag van het jaar. Pink Ribbon wil van de vaak moeilijke dag van werkhervatting een vreugdevolle, hoopgevende dag maken.

Onderzoek toont knelpunten bij rol van zorgverleners

Uit recent onderzoek dat in opdracht van het RIZIV gecoördineerd werd door Huget Désiron (Europees erkende ergonome & ergotherapeute), blijkt dat ook in de oncologische zorgverlening een relatieve consensus aanwezig is over het feit dat re-integratie vanaf de start van het behandeltraject een prominente plaats moet krijgen. Echter geven zorgverleners zelf aan dat, in de huidige praktijk, het quasi onmogelijk is om die rol effectief op te nemen omwille van een tekort aan middelen en mensen, aan kennis en tools, aan focus, …

De nood bij patiënten om langlopende behandelingen eventueel te kunnen combineren met (deeltijdse) arbeid en de erkenning van kanker als een chronische aandoening vormen de basis om een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij het langlopende herstelproces. Er moet dus niet alleen op medisch vlak aan herstel gewerkt worden. Ook psychosociale zorg, waar re-integratie op de werkvloer een onderdeel van is, moet reeds vanaf het begin worden meegenomen als één van de doelstellingen in het zorgaanbod.

Best practice om re-integratie meer bespreekbaar te maken

Het onderzoek concludeert dat er een gemeenschappelijk stappenplan ontwikkeld zou moeten worden dat voor alle patiënten gelijk loopt met de evolutie van hun herstel en waarin toch ook ruimte is voor individueel “maatwerk”. Een cruciale rol wordt toegewezen aan een centrale figuur die een coördinerende functie uitoefent.

Pink Monday gedragscode

Er is dus een duidelijke eenstemmigheid bij zorgverleners én patiënten: re-integratie verdient de nodige aandacht. Daarom nodigt Pink Ribbon jou uit om een verschil te maken en de “Hello Pink Monday” gedragscode te ondertekenen. Op die manier toon je aan je collega dat je haar bijstaat voor, tijdens en na de diagnose van borstkanker en haar meehelpt bij haar terugkeer naar de werkvloer.

Lees hier de volledige studie Exploratie “practice based evidence” gericht op behoud/hervatten van het werk voor kankerpatiënten in België.

Download studie

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief