Privacyverklaring

Pink Ribbon vzw, Nassaustraat 34A, 2000 Antwerpen, BE 0540 804 395 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pink Ribbon vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Pink Ribbon vzw verstrekt. Pink Ribbon vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geboortedatum

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM Pink Ribbon vzw GEGEVENS NODIG HEEFT

Pink Ribbon vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pink Ribbon vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR Pink Ribbon vzw GEGEVENS BEWAART

Pink Ribbon vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Pink Ribbon vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Pink Ribbon vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Pink Ribbon vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen.

Pink Ribbon vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Pink Ribbon vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pink-ribbon.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Pink Ribbon vzw zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Pink Ribbon vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van CT Interactive bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te

borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pink Ribbon vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pink Ribbon vzw op via mail: info@pink-ribbon.be of via post:

Pink Ribbon vzw

Nassaustraat 34A

2000 Antwerpen

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief