Diagnose covid visual

Impact Covid-19 op borstkankerdiagnoses

Diagnose Behandeling Cijfers en feiten Stichting Kankerregister Kenniscentrum Borstkanker

15/06/2022 - De corona-epidemie die in België startte half maart 2020 heeft op zeer diverse gebieden een belangrijke impact gehad. Binnen de gezondheidszorg was het alle hens aan dek om de toestroom van covidpatiënten te kunnen opvangen, waardoor niet-essentiële zorg met periodes werd uitgesteld. Ook de borstkankerscreening werd tijdelijk on hold gezet. Tussen maart en september 2020 werden 14% minder borstkankers gediagnosticeerd in vergelijking met 2019. Er bestaat een vermoeden dat de borstkankers die tijdens de pandemie gediagnosticeerd werden, zich in verder gevorderd stadium bevonden.

Het is een vraag die veel kankerspecialisten bezighoudt en die, dankzij de financiële steun van het Pink Ribbon Fonds, volop onderzocht wordt door de Stichting Kankerregister, onder leiding van Nancy Van Damme. Het is een groot project waaraan 12 ziekenhuizen meewerken, aangestuurd door het UZ Leuven. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2022.

Concreet verloopt het project via een driestappen-proces. Eerst worden de stadia waarin borstkankers zich bevonden op het ogenblik van de diagnose in 2020 vergeleken met de stadia van borstkankers gediagnosticeerd in 2019 en 2018. Vervolgens worden alle verslagen over deze tumoren manueel doorgenomen en vergeleken. Tot slot worden de uitslagen van screeningsmammografieën van 2020 vergeleken met deze van 2018 en 2019. “Een groot deel van dit werk gebeurt inderdaad manueel,” licht Nancy Van Damme toe. “Concreet gaat het over het doornemen van 18.000 dossiers toegeleverd door de deelnemende ziekenhuizen. Alles wordt nagekeken en vergeleken met labo-verslagen, zodat meetfouten eruit gefilterd worden en de kwaliteit van de gegevens verbetert.”

Tegelijkertijd wordt door de Stichting Kankerregister nagekeken hoe de personen die de diagnose borstkanker kregen, behandeld werden. Het is niet ondenkbaar dat meer personen in 2020 eerst chemotherapie kregen, om de operatie te kunnen uitstellen omwille van de prioritaire covidzorg. “Door te vergelijken met de voorgaande jaren, willen we de impact van deze aanpak onderzoeken,” zegt Van Damme. De analyses worden tussentijds besproken met Pink Ribbon en met borstkankerexperten. Als alle analyses gebeurd zijn, zal de Stichting Kankerregister de resultaten neerschrijven in een wetenschappelijke publicatie. Pink Ribbon zal ze communiceren naar een breed algemeen publiek.

Dit belangrijke project neemt 15 maanden voor één voltijdse kracht in beslag en loopt tot einde 2022.

Geschreven door Marleen Finoulst

Lees ook: Bedenkingen bij eerste 'zelfscreener' voor borstkanker

Deel het artikel op:

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief