VBO

Vbo feb

Het Verbond van Belgische Ondernemingen maakt zich sterk voor een gezond ondernemings- en investeringsklimaat. Als stem van de Belgische bedrijven zet het VBO zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat en behartigt het de belangen van meer dan 50.000 ondernemingen (groot en klein) op federaal, Europees en internationaal niveau. Hoe groter het draagvlak van hun boodschap, hoe meer slagkracht ze bundelen.

https://www.vbo.be/