Pink Monday header 1

Jouw gids naar een prachtige Pink Monday

Nadat je de diagnose te horen kreeg, iedereen op de hoogte gebracht hebt, je behandeling ondergaan bent en nu volop aan je herstel bezig bent, wil je de draad van je ‘normale’ leven weer zo snel mogelijk opnemen. Terug aan het werk gaan, kan daar onderdeel van uitmaken. Misschien zal dat werken nog niet helemaal gaan zoals je gewend was voor je ziek werd. Zo zal je sneller vermoeid zijn, kan je last hebben van concentratieproblemen en zullen er bepaalde fysieke taken zijn die je niet meer kan zoals voorheen. Toch is niets onmogelijk! Probeer je terugkeer goed te organiseren en met je werkplek zo open mogelijk over alles te communiceren. Hieronder vind je enkele tips om je daarbij te helpen en ervoor te zorgen dat je een prachtige Pink Monday tegemoet gaat.

De medische kant van je terugkeer:

 • Bespreek met je thuisomgeving je werksituatie en wanneer je graag weer aan de slag zou willen gaan.
 • Bespreek met je huisarts en oncoloog wanneer je best opnieuw kan beginnen werken en hoeveel werk je aankan. Doe dat een maand voor het einde van de primaire behandelingsfase.
 • Bespreek met de bedrijfsarts mogelijke aanpassingen om je werkhervatting te vergemakkelijken.
 • Informeer je naar de wetgeving op vlak van welzijn op het werk en kijk of die op je werkplek wordt nageleefd.
 • Ga niet zomaar opnieuw aan de slag wanneer je nog een ziektebriefje hebt. Dat kan financiële gevolgen en problemen m.b.t. je sociale rechten met zich meebrengen.
 • Bekijk de mogelijkheid tot progressieve of deeltijdse tewerkstelling. De adviserende geneesheer van je ziekenfonds staat dan toe dat je je werk (deeltijds of aangepast) uitoefent met behoud van je erkenning als arbeidsongeschikte en met (gedeeltelijk) behoud van je ziektevergoeding.
“Ik was blij om weer aan het werk te zijn, maar in het begin was het wel heel zwaar, dat moet ik toegeven. Ik wil graag het werk van een hele dag op een halve dag doen en dat lukte niet omdat ik nog moe ben.”

De communicatie op de werkvloer:

 • Licht je baas in over de datum van je terugkeer.
 • Zeg zeker tegen je baas hoe je je voelt bij de terugkeer.
 • Vertel je baas het advies dat de dokters je gegeven hebben.
 • Bespreek met je baas de hoeveelheid werk die je aankan en welke aanpassingen er het best kunnen gebeuren.
 • Praat met je baas over hoe je je collega’s het best kan inlichten over je terugkeer.

De job zelf:

 • Wil je op termijn je oude job weer volledig invullen, bespreek dan met je baas en bedrijfsarts een mogelijk stappenplan.
 • Wil je liever een andere jobinhoud dan voorheen, bespreek dan met je baas en bedrijfsarts welke mogelijkheden er zijn.
 • Wil je liever een totaal andere uitdaging aangaan, informeer je dan bij het RIZIV, de trajectbegeleiding van de VDAB of de loopbaanbegeleiding van GTB-Inzicht*.

*Deze dienst begeleidt werkzoekenden met een arbeidshandicap via een planmatig, intensief en gefaseerd traject. Het eerste intakegesprek is gratis, daarna betaal je met loopbaancheques.

“Ik deed mijn job graag, ik ging elke dag met plezier werken. Maar nu vraag ik me soms af of ik het nog wel wil of kan. Dat vind ik heel raar.”

Officieel back to work: My Pink Monday

 • Blijf in de beginperiode van je terugkeer zeker communiceren hoe het met je gaat aan je baas, bedrijfsarts en collega’s.
 • Hou er rekening mee dat je eventueel nog vakantiedagen moet opnemen. Het kan nuttig zijn om deze mee te verwerken in je werkhervattingsplan.
 • Zorg ervoor dat het vooropgestelde stappenplan voor je terugkeer door jezelf, je baas en bedrijfsarts wordt nageleefd.

Interessante TIP:

Voor personen met een blijvende handicap heeft de overheid een bijzondere maatregel om de werkhervatting te ondersteunen: BTOM of Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Een voorbeeld daarvan is de Vlaamse Ondersteuningspremie. De VDAB bepaalt of je daar recht op hebt. Je kan ook via de arbeidsarts of personeelsdienst nagaan of je werkgever de principes van disability management implementeert. Dat is een systematische en doelgerichte aanpak op de werkplek om de re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen te vergemakkelijken.

Tips na diagnose en tijdens behandeling

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief