Pink flowers duolegaat 2

Een testament opmaken? Belangrijk en eenvoudiger dan u denkt

1. Waarom een testament opstellen?

Het opmaken van een testament hoeft niet ingewikkeld te zijn. Elke notaris geeft u graag uitleg over alle mogelijkheden. Alleen door een testament op te stellen kunt u ervoor zorgen dat uw erfenis naar de erfgenamen en het goede doel van uw keuze gaat.Voor het opmaken van een testament maakt u een afspraak met een notaris. Tijdens het eerste gesprek kunt u in eigen bewoordingen aangeven wat u wenst te regelen. De notaris zal u vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn van het opmaken van een dergelijk testament. Na het eerste gesprek zal de notaris een ontwerp opstellen. Dit ontwerp van testament krijgt u met een toelichting thuisgestuurd en kunt u rustig doorlezen.

Als alles duidelijk is en u akkoord gaat, dan kunt een nieuwe afspraak maken met de notaris. Hij zal het testament nogmaals met u bespreken en daarna kan het testament getekend worden. U krijgt een kopie van het testament mee naar huis. De vzw Pink Ribbon kan u helpen bij het vinden van een notaris of kan u in contact brengen met een onafhankelijke juridische dienst die u vrijblijvend, in alle discretie en kosteloos kan bijstaan.

Wat raden wij u aan te doen om een testament te schrijven dat uw wensen perfect zal uitvoeren?

 • Maak een voorstel van testament op
 • Maak een overzicht van al uw bezittingen
 • Denk goed na over wie u wilt opnemen in uw testament
 • Bedenk wie u wat wenst na te laten
 • Noteer ook welke zaken er verder na uw overlijden moeten worden afgehandeld
 • Bepaal uw uitvaart
 • Schakel een familielid en/of vriend(in) in
 • Wijs een testamentuitvoerder aan
 • Ga naar de notaris


2. En waarom geen duolegaat?

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendin moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat. De erfgenamen betalen minder erfenisrechten en u helpt een goed doel zoals bijvoorbeeld het bestrijden van borstkanker door de vzw Pink Ribbon financieel te ondersteunen.


Een concreet voorbeeld

Francine laat 400.000 € na. Haar nalatenschap wordt zo verdeeld:

 • Via een testament zonder duolegaat ontvangt Sonja 194.500 € en betaalt ze 205.500 € aan erfbelasting. Sonja moet dus meer dan de helft van haar erfenis afstaan aan de belastingen.
 • Via een testament met duolegaat is dit verdeling van de 400.000 €: via het duolegaat laat Francine 235.000 € na aan Sonja en 165.000 € aan het goede doel. Het goede doel krijgt de opdracht om alle erfbelasting te betalen en zal dus 128.775 € aan de belastingen overmaken. Sonja ontvangt 235.000 € en na het betalen van alle erfbelasting ontvangt het goede doel 36.225 €.

Conclusie: met een duolegaat doet Sonja 40.500 € voordeel én steunt Francine een goede doel.


Verschillende successietarieven

Het goede doel geniet van een bijzonder gunstig en vast successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Nalatenschap valt open in:

 • Het Vlaams Gewest : 8,5% successierechten
 • Het Waals Gewest : 7% successierechten
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
  • 7% voor organisaties die een fiscaal attest voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren
  • 25 % voor organisaties die geen dergelijk fiscaal attest kunnen afleveren


DE GIDS "GOED GEREGELD, GOED GEGEVEN"

Wenst u meer informatie? Onze gids over testamenten "Goed geregeld, goed gegeven" bevat alle nuttige informatie, zowel op juridisch als sociaal vlak, alsook vele voorbeelden. Bestel deze gratis gids nu.

Wenst u specifieke informatie? Wij staan steeds tot uw beschikking via info@pink-ribbon.be.

Aanspreking

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief