Pink Monday header 1

4 aandachtspunten na de diagnose

Nadat je patiënte de diagnose borstkanker te horen kreeg, zijn er veel onzekerheden en vragen die opkomen: Welke stappen moet ik ondernemen? Welke instanties moet ik contacteren? Sta je patiënte daarin bij en wijs haar de weg doorheen het administratieve oerwoud. Hieronder vind je alvast enkele zaken die je je patiënte zeker kan meegeven.

1. Wie inlichten?

Je patiënte moet haar baas en/of personeelsdienst inlichten over de afwezigheid en de vermoedelijke duur van de ziekteperiode. Jij als zorgverlener kan dat ook mee in orde brengen. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat je patiënte niet verplicht is om de reden van afwezigheid te melden, al wordt dat wel aanbevolen. Als je patiënte denkt dat het nieuws een negatieve respons zou opwekken op het werk, dan is het verstandig om dat samen even te bespreken en tot een gezamenlijke beslissing te komen over wat jullie gaan zeggen. Je patiënte kan zich ook verder informeren bij de sociale dienst van haar ziekenfonds en/of bij de vakbond. Deze diensten kunnen uitzoeken voor welke andere tussenkomsten je patiënte eventueel nog in aanmerking komt.

Als je patiënte geheel of gedeeltelijk als zelfstandige werkt, is het zeker ook belangrijk om samen na te gaan hoe zij zich op administratief vlak het best in regel kan stellen. Je patiënte kan daarvoor ook altijd terecht bij de sociale dienst van het ziekenfonds en/of bij het sociaal secretariaat.

2. Welke papieren invullen?

Je patiënte moet het formulier ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ invullen en terugbezorgen aan haar ziekenfonds.

3. Wat gebeurt er met het loon?

Als loontrekkende betaalt de werkgever het loon van je patiënte eerst nog een tijdje door. Afhankelijk van de specifieke situatie van je patiënte (arbeidster of bediende) kan dat wel nog verschillen. Nadien krijgt je patiënte een uitkering van haar ziekenfonds. Die uitkering bedraagt een percentage van het (begrensd) loon.

4. Wat gebeurt er met het pensioen?

Je patiënte is arbeidsongeschikt wegens ziekte (gedurende de eerste 12 maanden) of invaliditeit (nadien) en hoeft zich dus geen zorgen te maken over haar latere pensioen. Die periodes worden volledig gelijkgesteld.

4 aandachtspunten voor tijdens de behandeling Jouw patiënte terug aan het werk

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief