Communicatie zorgverlener en patiënt

Een begrijpelijke uitleg kan levensreddend zijn

Cijfers en feiten Kenniscentrum Borstkanker

10/07/2024 - Een goede, verstaanbare uitleg van je zorgverlener bepaalt mee of jij je borstkankerbehandeling goed volgt. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging bij Amerikaanse borstkankerpatiënten. Vrouwen die niet goed weten waaraan ze zich kunnen verwachten, zijn minder geneigd de medicatie in te nemen zoals voorgeschreven.

Goede communicatie is essentieel om vertrouwen op te bouwen. Dat geldt ook voor patiënten die de diagnose kanker krijgen en rekenen op hun zorgverleners voor de best mogelijke zorg. Om goed te begrijpen welk type kanker je hebt, welke onderzoeken je zal ondergaan en voor welke behandelingen je staat, is een degelijke uitleg onontbeerlijk. Als patiënt heb je recht op begrijpelijke informatie, maar die krijg je helaas niet altijd. Er is weinig bekend over de mate waarin patiënten de aangeboden informatie begrijpen en de impact daarvan op hun therapietrouw. Dat geldt bij uitstek voor hormoongevoelige borstkankers die een jarenlange nabehandeling met hormonen vereisen.

Enquête

Tussen juli en augustus 2023 werden meer dan 1.000 Amerikaanse borstkankerpatiënten, die in de voorbije tien jaar de diagnose gekregen hadden, gevraagd om deel te nemen aan een anonieme online enquête. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 62 jaar, de tijd sinds de diagnose borstkanker bedroeg gemiddeld iets meer dan twee jaar en bij 6,5% was de kanker uitgezaaid. Driekwart van de deelneemsters was hoogopgeleid. Ze kregen vragen over de communicatie met hun arts, over hun ziekte en over bijwerkingen van de diverse behandelingen, en over hun therapietrouw. Iets meer dan negen op de tien respondenten meldden dat hun artsen meestal of altijd dingen uitlegden op een manier die ze konden begrijpen. De meeste deelnemers vonden ook dat hun arts een goede uitleg gaf over mogelijke kortdurende bijwerkingen waaraan ze zich konden verwachten. Een derde van de vrouwen ging zelf op zoek naar bijkomende informatie over mogelijke bijwerkingen. Een kleine groep (6%) gaf aan dat hun arts helemaal geen uitleg had verschaft over mogelijke bijwerkingen. Wat langetermijnnevenwerkingen betrof, deden de artsen het over het algemeen veel minder: slecht 28% gaf daarover een begrijpelijke uitleg. De patiënten die onvoldoende uitleg hadden gekregen over mogelijke nevenwerkingen, op korte of lange termijn, stopten vaker met hun medicatie. Vijftien procent stopte helemaal met de nabehandeling, en in de groep waren dubbel zoveel vrouwen die geen of geen begrijpelijke uitleg hadden gekregen van hun arts.

De onderzoekers besluiten dat de ondervraagde borstkankerpatiënten meestal tevreden zijn over de communicatievaardigheden van hun zorgverleners, maar merken op dat mogelijke bijwerkingen niet altijd goed worden uitgelegd, vooral niet als het gaat over de impact van bijwerkingen op lange termijn. De patiënten die de borstkankerbehandeling niet volgden zoals voorgeschreven, waren meestal vrouwen die geen goede uitleg gekregen hadden.

Bron: Patient-reported provider communication skills and adherence to recommended treatment in breast cancer. J Clin Oncol 2024;42.

Overleving na borstkanker wordt steeds beter

Deel dit artikel via:

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief